VitaPartner

VitaPartner - strana 5 První objednávka člena je zpravidla zasílána na do- bírku. Následující objednávky jsou zasílány na fakturu se splatností zpravidla 14, pokud není ujednáno jinak. VitaHarmony® si vyhrazuje právo dodávat členovi, který porušil platební podmínky nebo podmínky programu VitaPartner, pouze na dobírku. 5.13. Pokud VitaPartner neuhradí fakturu za ode- brané zboží ani v termínu posledního pokusu o mimosoudní řešení a není-li dohodnuto s VitaHar- mony® jinak, anuluje se ke dni marného uplynutí termínu členské věrnostní konto a VitaHarmony® je oprávněna zrušit jeho členství. 5.14. Pokud je u evidence člena zaregistrována e- -mailová adresa a pokud si člen nezvolil, že nechce dostávat aktuální hlášení e-mailem, je člen informo- ván o přijetí objednávky a přidělení podacího čís- la zásilky. Objednavatel může následně zjistit, kde se jeho zásilka nachází. V případě, že objednavatel nemá e-mailovou adresu, informace na vyžádání podají pracovnice zákaznického servisu. 5.15. Zboží objednané dopoledne je odesíláno ten- týž den. Odpolední objednávky jsou odesílány ná- sledující pracovní den. Přeprava a dodání se řídí podmínkami zvolené přepravní služby - České poš- ty nebo PPL. 6. Všeobecná ustanovení VitaPartneru 6.1. Činnost programu VitaPartner může být po- zastavena na dobu nejdéle 3 měsíce bez předcho- zího upozornění členů. Program VitaPartner může být zrušen za podmínky, že všichni členové budou na tuto skutečnost upozorněni prostřednictvím zvo- leného komunikačního kanálu nejpozději 3 měsíce před ukončením činnosti programu. V této době mohou členové využít všech výhod, plynoucích z jejich členství, včetně uplatnění všech nastřádaných Vitošů. Po uplynutí termínu sděleného v písemném upozornění, nevyužité Vitoše propadnou. 6.2. VitaHarmony® si vyhrazuje právo na změnu pravidel programu VitaPartner. Na pravidlech Vita- Partner bude vždy označeno datum účinnosti změ- ny. Pravidla programu VitaPartner jsou standardně uloženy na www.VitaPartner.cz . Členovi mohou být na vyžádání zaslány aktuální znění pravidel progra- mu VitaPartner jednorázově poštou nebo emailem. Stanovy obdrží každý nový VitaPartner v první zá- silce. 7. Další podmínky na vyplácení Vitošů 7.1. Nastřádané Vitoše nelze směnit za Kč.

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=