VitaPartner

VitaPartner - strana 4 nům programu VitaPartner. Pracovníci zákaznické linky jsou oprávněni registrovat nové VitaPartnery, přijímat objednávky a vyřizovat záležitosti souvise- jící s objednávkami, kontaktovat zákazníky za úče- lem dotazování či aktivního telemarketingu, řešit či poradit v případě reklamací a stížností. 4.3. Základním zdrojem informací, které jsou čle- nům k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu jsou internetové stránky www.vitapartner.cz . Funkčnost těchto stránek může být, bez předchozího upozor- nění, krátkodobě omezena na dobu nezbytně nut- nou pro jejich aktualizace nebo technickou údržbu. 5. Zásilková služba VitaPartner 5.1. Zásilková služba je určena VitaPartnerům i nečlenům programu VitaPartner. 5.2. VitaPartneři v zásilkové službě nakupují za zvýhodněné ceny, které stanoví společnost VitaHar- mony®. Pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak, nelze slučovat různé druhy slev. V některých pří- padech může být sleva na konkrétní produkt větší než sleva příslušející VitaPartnerovi, a to obzvláště tehdy, je-li daný produkt v akci, tedy je-li jeho akční cena nižší než běžná. 5.3. Pokud člen neuvede své členské číslo (dále jen ID), je objednávka považována za objednávku od nečlena a nevztahují se na ni žádné aktuální bonusy pro VitaPartnery. Pracovníci VitaHarmony® nemají povinnost bez uvedeného členského čísla v objed- návce či zísilce zkoumat, zda je objednavatel členem programu VitaPartner. 5.4. Objednávky lze učinit: • on-line na www.vitaminy-mineraly.cz • e-mailem na obchodni@vitaharmony.cz • telefonicky na zákaznické lince 800 182 572 • písemně na adrese VitaHarmony, s.r.o., Zá- kaznický servis, Vyhlídka 39, 638 00 Brno • prostřednictvím SMS zprávy, v definovaném tvaru, na telefonní číslo 776 200 123. 5.5. Tvar objednávky prostřednictvím SMS je ná- sledující: VitaPartner ID(JINA ADRESA):KOD1-POCET1,- KOD2-POCET2,KOD3-POCET3,...,KODn-PO- CETn,PLATBA ID - členské číslo JINA ADRESA - Jméno,ulice číslo,psč město KOD - objednací kód zboží PLATBA - D je dobírkou, P je s platbou předem Příklad 1. Člen VitaPartneru s členským číslem 1234 objednává dobírkou na svoji registrovanou adresu: 2x CentralVita energy 60 tbl. a 1x Gravital 60 tbl. Objednávková SMS je: VitaPartner 1234:296-2,12- 1,D Příklad 2. Člen VitaPartneru s členským číslem 1234 objednává s platbou předem a s dodáním na jinou než registrovanou adresu: 2x CentralVita energy 60 tbl. a 1x Gravital 60 tbl. Objednávková SMS je: Vi- taPartner 1234(Karel Novák,Vyhlídka 39,63800 Br- no):296-2,12-1,P 5.6. V jedné zásilce může člen objednat za Kč i za Vitoše. Na dárky objednávané za Vitoše musí mít klient pro jejich zaslání nastřádán plný počet plat- ných Vitošů. 5.7. U objednávky nad 900,- Kč po členské slevě hradí poštovné odesílatel. Při objednávce nižší než 900,- Kč hradí poštovné objednavatel. 5.8. Pokud u kombinované objednávky (za Kč i za Vitoše) přesáhnou objednávané produkty a dárky celkovou hodnotu 900 (Kč + Vitošů), hradí poštov- né VitaHarmony, s.r.o. Při objednávce za sumu Kč + Vitošů nižší než 900, hradí poštovné objednavatel. 5.9. Poštovné je účtováno dle vybraného způ- sobu dopravy a platby. Všechny zásilky jsou za- sílány expresní službou s dodáním do druhého pracovního dne. Cena standardního poštovného činí: Česká pošta 75,- Kč a PPL CZ, s.r.o. 95,- Kč. U zásilek na dobírku se navyšuje cena poštovného o doběrečné ve výši 29,- Kč. 5.10. U objednávky za Kč nebo kombinované ob- jednávky za Kč + Vitoše mohou členové uhradit poštovné a balné také formou platných Vitošů. Hod- nota výše objednávky pro stanovení poštovného zů- stává zachována. Cena poštovného ve Vitoších je shodná s cenou poštovného v korunách. 5.11. U objednávky pouze za Vitoše, nad 250 Vi- tošů, hradí poštovné odesílatel, tedy VitaHarmo- ny, s.r.o. Při objednávce nižší než 250 Vitošů hradí poštovné objednavatel. Poštovné je účtováno ve výši 65 Vitošů a člen na něj musí mít nastřádán dostatek Vitošů. 5.12. Cenu zboží objednaného v Kč lze hradit násle- dujícími způsoby: • platbou při převzetí – dobírkou • platebním převodem

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=